Dekanati

Dr. sc. Violeta Nushi

Profesor  i rregullt
Dekane e Fakultetit të Arkitekturës

+381 38 548 644
e-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

Dr. sc. Vlora Navakazi

Profesore e asocuar
Prodekane për çështje mësimore e Fakultetit të Arkitekturës

+381 38 548 644
e-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

Arta Zabërgja

Sekretare e Fakultetit U.D.

+381 38 548 644
e-mail: [email protected]