Rregullore dhe dokumente

Rregulloret - vendime dhe standardet e miratuara nga Universiteti i Prishtinës dhe Fakulteti i Arkitektures:

 

 

2-177, 28.9.2023, Vendim për vazhdimin e kohëzgjatjes së afatit për përfundimin e studimeve për studentët e nivelit të studimeve baçelor, master dhe doktoratë
Publikuar me: 25/10/2023 Shkarko
1-172, 28.9.2023, Vendim i Senatit të UP-së, mbi kushtet e regjistrimit të vitit vijues të studimeve baçelor
Publikuar me: 25/10/2023 Shkarko
1-171, 28.9.2023, Vendim i Senatit të UP-së, mbi kushtet e regjistrimit të vitit vijues të studimeve master
Publikuar me: 25/10/2023 Shkarko