Infrastruktura

 

Fakulteti i Arkitekturës veprimtarinë e tij mësimore, kërkimore dhe profesionale e realizon në lokacionin me adresë Rr. Arkitekti Karl Gega, nr. 1, 10000 Prishtinë, me sipërfaqe 73.90 ari, me katër ndërtesa në shërbim të procesit të mësimit dhe të aktiviteteve tjera përcjellëse, si: ndërtesa qendrore, dekanati, modelariumi dhe amfiteatri. Në total këto ndërtesa kanë sipërfaqe prej 2,734.00 m2, të alokuara si në:

(https://www.google.com/maps/place/Faculty+of+Architecture+University+of+Pristina/@42.6590824,

21.1673945,18z/data=!4m6!3m5!1s0x13549edde49d379d:

0x526a42321f44132f!8m2!3d42.6596782!4d21.1661657!16s%2Fg%2F1ptx3xsqc ).

Hapësirat studiuese për një student janë mesatarisht 6,84 m2.