Bashkëpunime me institucionet publike

Marrëveshje/Memorandume Mirëkuptimi me Institucionet Publike

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Kosovë

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kosovë

Ndërmarrja Publike Banesore, Prishtinë, Kosovë

Komuna e Gjilanit, Kosovë

Komuna e Kamenicës, Kosovë (në proces të finalizimit të marrëveshjes)