Komisionet

Komisioni për Studime

Prof. Asoc.Dr. Vlora Navakazi – Kryetare (Kryesuese)

Prof.Dr. Arta Basha Jakupi

Prof.Asoc.Dr. Florina Jerliu

Prof.Asoc.Dr. Teuta Jashari Kajtazi

Prof.Asoc.Dr. Mimoza Dugolli

Prof.Ass.Dr. Dukagjin Hasimja

Prof.Ass.Dr. Arta Xhambazi

Komisioni për Planifikime të kërkimeve themelore dhe të aplikueshme

Prof.Asoc.Dr. Vlora Navakazi – Kryetare

Prof.Asoc.Dr. Teuta Jashari Kajtazi

Prof.Ass.Dr. Arta Xhambazi

Prof.Ass/Dr. Dukagjin Hasimja

Prof.Ass.Dr. Miranda Rashani

Komisioni për Projekte të kërkimeve themelore dhe të aplikueshme

Prof.Ass.Dr. Ardita Byci Jakupi – Kryetare

Ass.Dr. Arta Januzi Cana

Ass.Dr. Flaka Xërxa Beqiri

Ass. Vlora Aliu, PhD cand.

Ass. Rina Zogiani, PhD cand.

Ass. Rrona Berisha, PhD cand.