CV
Violeta Nushi
Publikuar me: 15/04/2021 Shkarko
Violeta Nushi_eng
Publikuar me: 23/04/2021 Shkarko
Vlora Navakazi
Publikuar me: 15/04/2021 Shkarko
Dukagjin Hasimja
Publikuar me: 15/04/2021 Shkarko
Dukagjin Hasimja_eng
Publikuar me: 23/04/2021 Shkarko
Arta Xhambazi
Publikuar me: 15/04/2021 Shkarko
ArtaXhambazi_eng
Publikuar me: 23/04/2021 Shkarko
Teuta Jashari-Kajtazi
Publikuar me: 15/04/2021 Shkarko
Teuta Jashari-Kajtazi_eng
Publikuar me: 23/04/2021 Shkarko
Arta Basha Jakupi
Publikuar me: 15/04/2021 Shkarko
Arta Basha Jakupi_eng
Publikuar me: 23/04/2021 Shkarko
Florina Jerliu
Publikuar me: 15/04/2021 Shkarko
Florina Jerliu_eng
Publikuar me: 23/04/2021 Shkarko
Mimoza Dugolli
Publikuar me: 15/04/2021 Shkarko
Mimoza Dugolli_eng
Publikuar me: 23/04/2021 Shkarko
Xhelal Llonçari
Publikuar me: 15/04/2021 Shkarko
Xhelal Lloncari_eng
Publikuar me: 23/04/2021 Shkarko
Rozafa Basha
Publikuar me: 15/04/2021 Shkarko
Rozafa Basha_eng
Publikuar me: 23/04/2021 Shkarko
Miranda Reshani
Publikuar me: 15/04/2021 Shkarko
Miranda Rashani_eng
Publikuar me: 23/04/2021 Shkarko
Arta Januzi-Cana
Publikuar me: 15/04/2021 Shkarko
Arta Januzi Cana_eng
Publikuar me: 23/04/2021 Shkarko
Ardita Byci-Jakupi
Publikuar me: 15/04/2021 Shkarko
Ardita Byci Jakupi_eng
Publikuar me: 23/04/2021 Shkarko
Vlora Aliu
Publikuar me: 15/04/2021 Shkarko
Vlora Aliu_eng
Publikuar me: 23/04/2021 Shkarko
Eliza Hoxha
Publikuar me: 15/04/2021 Shkarko
Eliza Hoxha_eng
Publikuar me: 23/04/2021 Shkarko
Fevzi Berisha
Publikuar me: 15/04/2021 Shkarko
Fevzi Berisha_eng
Publikuar me: 23/04/2021 Shkarko
Ilir Gjinolli
Publikuar me: 19/04/2021 Shkarko
Ilir Gjinolli_eng
Publikuar me: 23/04/2021 Shkarko
Flaka Xerxa Beqiri
Publikuar me: 19/04/2021 Shkarko
Flaka Xerxa Beqiri_eng
Publikuar me: 23/04/2021 Shkarko
Bardha Meka
Publikuar me: 19/04/2021 Shkarko
Bardha Meka_eng
Publikuar me: 23/04/2021 Shkarko
Dashnor Kadiri
Publikuar me: 19/04/2021 Shkarko
Rron Beqiri
Publikuar me: 19/04/2021 Shkarko
Rron Beqiri_eng
Publikuar me: 23/04/2021 Shkarko
Rrona Berisha
Publikuar me: 19/04/2021 Shkarko
Rrona Berisha_eng
Publikuar me: 23/04/2021 Shkarko
Rine Zogiani
Publikuar me: 19/04/2021 Shkarko
Rine Zogiani_eng
Publikuar me: 23/04/2021 Shkarko
Herolind Islamaj
Publikuar me: 19/04/2021 Shkarko
Herolind Islamaj_eng
Publikuar me: 23/04/2021 Shkarko
Kaltrina Spahiu
Publikuar me: 19/04/2021 Shkarko
Kaltrina Spahiu_eng
Publikuar me: 23/04/2021 Shkarko
Rine Dinarama
Publikuar me: 23/04/2021 Shkarko
Rine Dinarama_eng
Publikuar me: 23/04/2021 Shkarko