Bursa nga programi Fulbright Foreign Student

20 Maj 2022
SHARE

Fulbright Foreign Student Program (Programi Master) sjell qytetarët e Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të vazhduar studimet master në universitetetet e SHBA-ve. Ky program ka sjellur disa nga mendjet më të ndritura të botës nëpër kampuset e SHBA-ve dhe u ofron pjesmarrësve të programit njohuri mbi shoqërinë dhe vlerat e SHBA-ve. Shumë nga bursistët e programit Fulbright janë profesionistë në fillet e karierës të cilët kthehen në vendet e tyre dhe marrin pozita udhëheqëse, shpesh, për të punuar në sektorin publik përfshirë qeverinë apo universitetet.  

Ky është program i përbashkët i Departamentit të Shtetit Amerikan dhe Qeverisë së Kosovës.  

Për më shumë informata mbi programin, ju lutem vizitoni: https://xk.usembassy.gov/education-culture/exchange-programs/fulbright-foreign-student-program-masters-degree/

Aplikacionet duhet të dorëzohen online deri më 31 maj 2022 në: https://apply.iie.org/ffsp2023