Njoftim për mbrojtjen publike të punimit të diplomës Baçelor të kandidates Vjosë Kodra

12 Shkurt 2024
SHARE

Lajmërohen personeli akademik i Fakultetit të Arkitekturës, studentët e nivelit Baçelor dhe të interesuarit tjerë, se kandidati/ja Vjosë Kodra, do të bëjë mbrojtjen publike të punimit të diplomës Baçelor me titull: “Një park për të gjithë - Transformimi i parkut ekzistues të qytetit të Kaçanikut“
Mbrojtja bëhet me datë 15.02.2024 (e enjte) në ora 11:30, në S0.