Njoftim për mbrojtjen publike të punimit të diplomës Master të kandidates Diella Shabani

06 Shkurt 2024
SHARE

Lajmërohen personeli akademik i Fakultetit të Arkitekturës, studentët e nivelit Master dhe të interesuarit tjerë, se kandidati/ja Diella Shabani, do të bëjë mbrojtjen publike të punimit të diplomës Master me titull: “Hulumtimi dhe vlerësimi i potencialit për rinovimin e ndërtesave të banimit që synojnë performancë të ndërtesave me energji afër zero"
Mbrojtja bëhet me datë 13.02.2024  në ora 10:00, në mënyrë virtuale.