Njoftim

12 Dhjetor 2023
SHARE

Studentët e Fakultetit të Arkitekturës ishin pjesëmarës në dy kampe të restaurimit në kuadër të bashkëpunimit me organizatën CHwB Kosova.  Përvojën e tyre studentët do ta ndajnë me datën 13 dhjetor, e mërkurë, ora 13:00. Ftoheni që të dëgjoni se si ata kanë punuar në dokumentimin e trashëgimisë kulturore me mjete inovative.