International Platform on Architecture and Urbanism (IPAU)

14 Nëntor 2023
SHARE

IPAU 2023 – 2nd International Conference on Architecture and Urbanism – Academic Development of the Faculty of Architecture

International Platform on Architecture and Urbanism (IPAU)

IPAU 2023 – 2nd International Conference on Architecture and Urbanism – Academic Development of the Faculty of Architecture

 

Fakulteti i Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina” ka organizuar Konferencën e dytë me radhë në kuadër të Platformës Ndërkombëtare për Arkitekturë dhe Urbanizëm (IPAU), me temën Zhvillimi akademik i Fakultetit të Arkitekturës (2nd International Conference on Urbanism and Architecture – Academic Development of the Faculty of Architecture – IPAU 2023).

Konferenca është zhvilluar me datën 10 Nëntor 2023 me pjesëmarrje të folësve të ftuar nga Universitetet e mirënjohura nga Europa, SHBA dhe Regjioni, si në vijim: Prof. Shahin Berisha - Arizona State University, Prof. Mars Podvorica - The City University of New York/College of Technology, Prof. Christine Hohenbuechler - TU Vienna, Prof. Christian Moczala - FH Dortmund, Prof. Armand Vokshi - Universiteti Politektinik i Tiranës/UPT/FAU, Prof. Enis Jakupi - Universiteti i Tetovës/Fakulteti i Shkencave të Aplikuara, si dhe IDA. Nafije Gashi - Kryetare e Trupës Këshilldhënëse të FA/UP.

Rëndësinë Konferencës ia shtoi pjesëmarrja dhe adresimi nga ana e Rektorit Prof. Qerim Qerimi, Prorektoreve, Prof. Arta Basha Jakupi dhe Prof. Njomza Llullaku, si dhe Z. Naim Gashi, Drejtor – Agjencia e Kosovës për Akreditim.

Tema e Konferencës së sivjetme është hapur me adresimin e Dekanes, Prof. Violeta Nushi e cila ka paraqitur sfidat konkrete në Zhvillimin akademik te Fakultetit të Arkitekturës, si dhe arsyeshmërinë dhe qëllimet për vazhdimësinë e Programit 5-vjeçar të studimeve në Arkitekturë.

Informacione të tjera rreth IPAU 2023 janë të qasshme në vegëzën në vijim: 

https://fa.uni-pr.edu/page.aspx?id=1,119