Rezultatet përfunditare të provimit Pranues në afatin e dytë për Master Shkencor në Arkitekturë me Specializime dhe Master Shkencor në Efiçiencë të Energjisë për v.a. 2023/24.

24 Tetor 2023
SHARE

Rezultatet përfundimtare të Provimit Pranues sipas Konkursit plotësues - afati dytë për plotësimin e vendeve të paplotësuara nga afati i parë për pranimin e studentëve në studimet Master për vitin akademik 2023/24, 

Rezultatet perfundimtare