Rezultatet preliminare të provimit Pranues në afatin e dytë për Master Shkencor në Arkitekturë me Specializime dhe Master Shkencor në Efiçiencë të Energjisë për v.a. 2023/24.

19 Tetor 2023
SHARE

Rezultatet preliminare të Provimit Pranues sipas Konkursit plotësues - afati dytë për plotësimin e vendeve të paplotësuara nga afati i parë për pranimin e studentëve në studimet Master për vitin akademik 2023/24, 

REzultati PPMSc_EE_Afati 2_2023

 

Pranimi i ankesave bëhet prej datës 19.10.2023 deri më datën 23.10.2023 në ora 16:00

Shqyrtimi i ankesave bëhet me datën 24.10.2023 prej orës 09:00 - 10:00 në prani të kandidatëve.