Njoftimit për Provimi Pranues për Master Shkencor në Arkitekturë me Specializime dhe Master Shkencor në Efiçiencë të Energjisë

02 Tetor 2023
SHARE

Njoftoheni se më datë 03.10.2023 mbahet provimi pranues sipas Konkursit për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve Master për vitin akademik 2023/24, me nr. prot. 2/85 të datës 15/09/2023.

Për më shumë klikoni:

 

2 Lista per web