RAPORTI I KOMISIONIT PËR NDARJEN E BURSAVE PËR STUDENTËT E UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021

15 Prill 2021
SHARE

Ne Linkun e me poshtem e gjeni raportin e komisionit për ndarjen e bursave për studentët e Universitetit të Prishtinës - Fakultetit të Arkitekturës, për vitin akademik 2020-2021

Raporti - Listat e studentëve të FA-së

Afati i fundit për dorzimin e dokumenteve është deri me datën 29.03.2021.