Ftesë për pjesëmarrje në Modulin I – QZhK / Datë: 13 Shkurt 2024 / Vendi: Qendra për Zhvillim të Karrierës – QZhK, Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjeter Bogdani”, Kati I, Prishtinë

09 Shkurt 2024
SHARE

Ftesë për pjesëmarrje në Modulin I – QZhK 

Të nderuar studentë dhe të diplomuar,

QZhK, ju fton të merrni pjesë në punëtoritë e radhës për zhvillimin e aftësive të buta.

 
Moduli I

Sesioni I: Si t’i qasemi tregut të punës; ( Datë: 13 Shkurt 2024 / Ora: 10:00 – 11:00 );

Konfirmo pjesëmarrjen në këtë link:

https://docs.google.com/forms/d/1sP2SrsQUuR2rX0ZwZahkPet3GTFJJl1SSo8x3KOooAU/edit

Sesioni II: Përgaditja e CV-së dhe lterës motivuese; Datë: 13 Shkurt 2024 / Ora: 12:00 – 13:00 );

Konfirmo pjesëmarrjen në këtë link:

https://docs.google.com/forms/d/15W_u5iM5rqsRfFZRmtIU6Pfvg2X9pfwwbL3_UKSZLw4/edit

 

Sesioni III: Përgaditja për intervistë të punës; Datë: 13 Shkurt 2024 / Ora: 14:00 – 15:00 )

Konfirmo pjesëmarrjen në këtë link:

https://docs.google.com/forms/d/1IEAdfhOYN6-WgoukZlBdFbyQuNkcIvjtHiINLBUAApg/edit

 


Vendi: Qendra për Zhvillim të Karrierës “ Universiteti i Prishtinës “ Hasan Prishtina “
Adresa: Biblioteka Kombëtare e Kosovës “ Pjetër Bogdani “, Kati I, 10.000, Prishtinë, Kosovë***

Keni nevojë për njohuri mbi, teknikat e qasjes në tregun e punës,… CV dhe letër motivuese,... modelet e suksesshme të intervistes në punë,...

Ejani të kuptoni në praktikë përpilimin e këtyre dokumenteve dhe zhvillimin e shkathtesive të komunikimit.

 


Afati i fundit për aplikim: 9 Shkurt 2024


Ju mirëpresim!

QZHK Broshura