Prof. Ass. Dr. Arta  Xhambazi

Prof. Ass. Dr. Arta Xhambazi

Prodekane për infrastrukturë dhe financa

Nr.kontaktues:

+38338224751