Betim Ismajli

Betim Ismajli

Administrator i TI-së për Sisteme

Nr.kontaktues:

044 114 268