Betim Ismajli

Betim Ismajli

Administrator i TI-së për Sisteme

Nr.kontaktues:

+38338224751 ext. 103