Prof.Asoc.Dr. Teuta  Jashari Kajtazi

Prof.Asoc.Dr. Teuta Jashari Kajtazi

Prodekane për cilësi dhe bashkëpunim ndërkombëtar

Nr.kontaktues:

+3833838224751