Njoftim - Afati i SHTATORIT 2021

26 Korrik 2021
SHARE

Ju njoftojmë se paraqitja e provimeve bëhet nga data 16.08.2021 deri me 26.08.2021, 

sipas orarit te bashkelidhur.

ORARI_AFATI I PROVIMEVE_SHTATOR 2021