Rezultatet përfundimtare për afatin e parë të konkursit në studimet themelore të vitit akademik 2020/2021 - Fakulteti i Arkitekturës

Në linqet e më poshtme mundë të i shihni raportin e komisionit për shqyrtimin e ankesave dhe rezultatet përfundimtare të provimit pranues në Fakultetin e Arkitekturës, të mbajtur më 02.10.2020.

 

Raporti i komisionit për shqyrtimin e ankesave

Rezultatet përfundimtare