Rezultatet preliminare për afatin e parë të konkursit në studimet themelore të vitit akademik 2020/2021 - Fakulteti i Arkitekturës

Në linkun e më poshtme mundë të i shihni rezultatet preliminare të provimit pranues në Fakultetin e Arkitekturës, të mbajtur më 02.10.2020.

 

Programi Studimor: Arkitekturë


Shënim: Kandidatët e pakënaqur me vlerësim mund të paraqesin ankesë në Fakultetin e Arkitekturës, në Zyrën e Protokollit në dekanat të Fakultetit, me datën 05.10.2020 dhe 06.10.2020 prej orës 08:00 deri 16:00.
Shqyrtimi i ankesave bëhet me datën 07.10.2020, duke filluar nga ora 09:00 në prani të kandidatëve.