MUNDËSI PËR BURSË NË VLERË PREJ 2000 EURO

26 Qershor 2024
SHARE

KRITERET:

· Të jenë studentë të regjistruar në Universitetin e Prishtinës.

· Të kenë vërtetim e regjistrimit në vitin e IV (semestri i VIII).

DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM:

· Çertifikata e notave nga fakulteti.

· Portfolio.

· CV.

FAZAT E APLIKIMIT:

· Aplikimi online | Data 15.08.2024 – 30.08.2024

· Prezantimi i punimeve nga kandidatët e përzgjedhur.

(Mesi i muajit Shtator, dita caktohet në koordinim me orarin e provimeve)

· Shpallja e fituesve | Data 30.09.2024

PËRFITIMET:

· Mundësi për punë praktike, e cila do të përshtatet me orarin e studimeve të studentëve.

· Përveç bursës së fituar, puna praktike do të paguhet me një shumë simbolike prej 150 euro në muaj.

· Gjatë punës praktike, në varësi të performancës së tyre, bursistët mund të shpërblehen me lidhje të kontratës për punë të mëtejshme.

INFO:

· Aplikimi bëhet online në [email protected]

· Dokumentet e pakompletuara nuk do të shqyrtohen.

· Fituesit e bursës do të shpallen në webfaqen e fakultetit dhe tek Modium-it

Për informata shtesë klilo posterin:

00 POSTERI 2024