Temat për diskutim publik në programin Master

20 Qershor 2024
SHARE

Abstraktet janë në dispozicion për shikim prej datës 20.06.2024 deri më 26.06.2024. Palët e interesuara për të parë punimin në tërësi mund të parashtrojnë kërkesë me shkrim te Sekretari.

Për kandidatët

1, Albion Hetemi

2, Lekë Gusia

3, Albina Sherifi

4, Miranda Gashi

5, Egzon Bajrami

6,Shpend Azizi

7, Argjend Ferati

8, Elmedina Bajrami