Rezultatet Përfundimtare të konkursit për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore - baçelor në vitin akademik 2023/24 në Fakultetin e Arkitekturës.

25 Korrik 2023
SHARE

NJOFTIM

Rezultatet Perfundimtare të konkursit për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore - baçelor në vitin akademik 2023/24 në Fakultetin e Arkitekturës.
 
dhe përmbajtjen:

 

Në vegzën e më poshtme gjeni rezultatet Përfundimtare të konkursit për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore - baçelor në vitin akademik 2023/24 në Fakultetin e Arkitekturës të provimit pranues të mbajtur më 20.07.2023 në Fakultetin e Arkitekturës.

Shënim: 
 
Afati i regjistrimit për kandidatët e pranuar do të bëhet sipas Konkursit për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore - Bachelor për vitin akademik 2023/2024 për Fakultetin e Arkitekturës.

Provimi pranues_Rezultatet perfundimtare_BSc_2023_24_