Shpallen listat e studentëve përfitues të bursave universitare për studentët e nivelit master dhe doktoratë

19 Qershor 2023
SHARE

Raporti i Komisionit nga Këshilli Drejtues i UP-së, për ndarjen e bursave universitare për studentët e nivelit master në fakultetin e Arkitekturës të Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina'', për vitin akademik 2022-2023.

 

https://uni-pr.edu/page.aspx?id=1,6,2162 

Raportin i Komisionit nga Këshilli Drejtues i UP-së, për ndarjen e bursave universitare për studentët e nivelit master në fakultetin e Arkitekturës  të Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina'', për vitin akademik 2022-2023.

1-486, 16.6.2023, Raport i Komisionit nga Këshilli Drejtues i UP-së, për ndarjen e bursave universitare për studentët e nivelit master dhe doktoratë të F. Arkitekturës, për VA 2022-2023

 

Këshillë juridike: Studentët të cilët konsiderojnë se kanë pasur të drejtë përfitimi të bursës univrsitare për rezultatet e arritura gjatë vitit akademik 2022/2023 dhe nuk janë përfshirë në listën  e përfitusëve të bursës, kanë të drejtë ankese tek komisioni përkatës, pas publikimit të listave në tabelën e shpalljeve dhe në ueb faqen e UP-së, brenda afatit prej shtatë (7) ditëve nga dita e publikimit. Ankesat duhet të dorëzohen në ndërtesën e Rektoratit të UP-së, zyra numër 19.

Fakulteti i Arkitektures i përgëzon studentët përfitues të bursës, për suksesin e arritur.