Bursat e ofruara nga Ministria italiane e Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar

15 Maj 2023
SHARE

Ministria italiane e Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar (MAECI), për Vitin Akademik 2023-2024, ofron bursa për studentët e huaj, përfshirë studentët e Fakultetit të Arkitekturës, si dhe studentët italianë të cilët jetojnë jashtë vendit (IRE). Këto bursa ofrohen me qëllim të nxitjes së bashkëpunimit në fushën kulturore, shkencore dhe fushat e teknologjisë.

Aplikimet online pranohen deri me datën 9 qershor 2023.

Për më shumë informata vizitoni vegëzën në vijim:

https://ambpristina.esteri.it/ambasciata_pristina/sq/ambasciata/news/dall_ambasciata/2023/05/borse-di-studio-offerte-dal-ministero_0.html