Thirrje për konferencë ndërkombëtare të arkitekturës ISL@H 2023

12 Maj 2023
SHARE

Fakulteti i Arkitekturës është bashkë-organizator i konferencës ndërkombëtare të arkitekturës ISL@H 2023 që do të mbahet në Stamboll më 18-19 dhjetor 2023.

Tema bosht e konferencës është Qëndrueshmëria dhe arsimimi në arkitekturë. (Përshkrimi i shkurtër është i dhënë në posterin e bashkëlidhur).

 

Datat e rëndësishme:  

Dorëzimi i abstraktit dhe regjistrimi:  15 qershor  2023
Lajmërimi për pranim të abstraktit :   7 korrik 2023
Dorëzimi i punimit të plotë:  15 shtator 2023
Dorëzimi i punimit pas revidimit: 15 tetor 2023
Datat e konferencës: 18-19 dhjetor 2023