Njoftim për marrjen e ID Kartelave

25 Shtator 2022
SHARE

Njoftohen studentët e vitit të parë të programit baçelor të regjistruar në Administratën Qendrore për vitin akademik 2022/23, mund të vijnë për marrjen e ID-ve të Fakultetit të Arkitekturës,
prej datës 16.09.2022 deri më 28.09.2022 dhe atë prej orës 10:00 deri 12:00 tek Shërbimi i Studentëve ne FA.