Njoftim për Provimi pranues për plotësimin e vendeve të lira në studimet themelore në Fakultetin e Arkitekturës

16 Shtator 2022
SHARE

Provimi Pranues i studenteve në vitin e parë të studimeve themelore-bachelor për vitin akademik 2022/2023 për Fakultetin e Arkitekturës mbahet me datë:

19.09.2022 në orën 12:00 në objektin e Fakultetit te Arkitekturës (FA)

Vegëza

Vërejtje:
1. Për pjesëmarrje në provim, kandidati duhet me vete të posedoj letërnjoftimin si dhe fletë konfirmimin e lëshuar nga shërbimi studentor me rastin e dorëzimit të dokumenteve.
2. Nuk lejohet hyrja në provim me telefon mobil. Përdorimi i tyre rezulton me përjashtim nga provimi.
3. Nuk lejohet hyrja e personave të tjerë në objekt, përveç kandidateve të paraqitur për provimin pranues.
4. Obligohen kandidatet qe paraprakisht ne vegëzën e bashkëlidhur me sipër, të jenë me saktësi të njoftuar për sallën dhe vendin ku do të i nënshtrohen provimit.


Provimi pranues sipas konkursit, mbahet nga:
I – Matematika
II – Perceptimi i hapësirës
III – Vizatimi i lirë (sllajdi)