Njoftim - Afati i Qershorit 2021, i përditësuar

25 Maj 2021
SHARE

Ju njoftojmë se paraqitja e provimeve bëhet prej datës 01/06/2021 deri me 04/06/2021, sipas orarit të bashkelidhur.

ORARI_AFATI I PROVIMEVE_QERSHOR 2021