Njoftim për mbajtjen e provimeve në afatin e Prillit

20 Prill 2021
SHARE

Njoftohen Studentët dhe Mësimdhënësit e Fakultetit të Arkitekturës, se provimet për afatin e Prillit do të mbahen si në vijim:

Provimet e parapara për datën 17/04/2021 do të mbahen me datë 24/04/2021
Provimet e parapara për datën 24/04/2021 do të mbahen me datë 30/04/2021