Vendimi dhe Raporti i Komisionit Vlerësues të Konkursit plotësues për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjerat dhe ushtrime 2023/24 nga FA

16 Nëntor 2023
SHARE

Të bashkëlidhur gjeni Vendimin dhe Raportin e Komisionit Vlerësues të Konkursit plotësues për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjerat dhe ushtrime 2023/24 nga FA

Kliko linqet në vijim:

 

Raporti i komisionit vleresuesVendimi

Vendimi