Njoftim - Afati i Dhjetorit për Absolventa

07 Dhjetor 2021
SHARE

Njoftohen studentët e Fakultetit të Arkitekturës, se mbahet  Afati i Dhjetorit për:
1.    Absolventët të cilët kanë dëgjuar semestrin e 6 (gjashtë), të cilët paraprakisht kanë deklaruar ndërprerjen e programit Studimor 5+0 (integruar) dhe
2.    Absolventët të cilët kanë dëgjuar semestrin e 9 (nëntë) të programit Studimor 5+0 (integruar)

- Studentët kanë të drejtë të paraqesin vetëm një provim.
- Provimet do të mbahen me datë 18/12/2021 në ora 9:00.
- Paraqitja e provimeve realizohet prej 08/12/2021 deri 14/12/2021.